• YazılarBlogÇocuk HastalıklarıÇocuklarda bağırsak parazitleriHer yaştan çocukların ve erişkinlerin maruz kalabileceği bir sorun olan bağırsak parazitleri sorunu temiz su kaynaklarının bulunmadığı ve hijyenin yetersiz olduğu bölgelerde daha fazla görülür. Ayrıca çocuklarda daha sık rastlanır zira çocuklar hijyen kurallarına uymak açısından erişkinlere göre daha bilinçsiz, rahat ve dikkatsizdirler. Çocuklara temizlik alışkanlığı kazandırmak bu açıdan da önemlidir, küçük yaşta temizlik alışkanlıklarının öğretildiği çocuklarda bağırsak parazitleri sorunu bu alışkanlığı edinmemiş çocuklarYazılarBlogÇocuk HastalıklarıÇocuklarda bağırsak parazitleri