• YazılarBlogFaydalı BilgilerÇocuklarda saldırganlık nasıl önlenir?Çocukta saldırgan davranışlar okul öncesi çağında da, okul çağında da sıklıkla görülebilir. Saldırganlığın temel unsuru niyettir; kişi başkalarına zarar vermek, incitmek, kırmak veya can yakmak amacıyla hareket eder. Aile içi şiddete tanık olan çocuklarda saldırganlık daha sık görülür. Böyle bir duruma tanık olan bir çocuk saldırgan davranışları öğrenir ve amacına hizmet edeceğini düşündüğü zaman uygulamaktan da kaçınmaz. Kendini değersiz hissetme duygusu da şiddet ve saldırganlığı körükleyen etkenler arasındadır. Sıklıkla azarlanan, cezalandırılan, dövülenYazılarBlogFaydalı BilgilerÇocuklarda saldırganlık nasıl önlenir?