• YazılarBlogFaydalı BilgilerAnnenin çalışması çocuğu nasıl etkiler?Annenin çalışmasının çocuğu nasıl etkilediği konusu tartışmalı bir konudur ve bu konuda bilim insanlarının da birbirinden farklı görüşleri vardır. Çocuk sahibi olmak büyük bir sorumluluktur ve annelik sorumluluğuyla iş hayatının sorumlulukları arasında denge kurmak kolay bir şey değildir. Bazı araştırmaların sonuçları çalışan anne açısından olumsuzdur; bu araştırmalar annesiyle bütün gün beraber olan çocukların kelime gelişimi ve konuşma becerisinden yana annesi çalışan çocuklardan daha iyi durumda olduğunu göstermektedir. Annesi çalışan çocuklar terk edilmişlik hissine kapYazılarBlogFaydalı BilgilerAnnenin çalışması çocuğu nasıl etkiler?