Annenin çalışması çocuğu nasıl etkiler?

Annenin çalışması çocuğu nasıl etkiler?

Annenin çalışmasının çocuğu nasıl etkilediği konusu tartışmalı bir konudur ve bu konuda bilim insanlarının da birbirinden farklı görüşleri vardır. Çocuk sahibi olmak büyük bir sorumluluktur ve annelik sorumluluğuyla iş hayatının sorumlulukları arasında denge kurmak kolay bir şey değildir. Bazı araştırmaların sonuçları çalışan anne açısından olumsuzdur; bu araştırmalar annesiyle bütün gün beraber olan çocukların kelime gelişimi ve konuşma becerisinden yana annesi çalışan çocuklardan daha iyi durumda olduğunu göstermektedir. Annesi çalışan çocuklar terk edilmişlik hissine kapılabilmekte, dikkat eksikliği sorunu onlarda daha sık görülmektedir. Bir araştırmaya göre de bu çocuklar başkalarıyla ilişkilerinde düşüncelerini daha negatif şekilde ifade etmektedirler. Öte yandan annesi çalışan bütün çocukların olumsuz, annesi çalışmayan bütün çocukların olumlu özellikler gösterdiğini söylemek mümkün değildir. Dolayısıyla ‘annenin çalışması çocuğu nasıl etkiler?’ sorusunun çok net, çok kesin bir cevabı olmadığını söyleyebiliriz.


Annesi çalışmayan fakat ailesi ekonomik zorluklar çeken, ailesi tarafından doğru çocuk bakımı prensipleri çerçevesinde yetiştirilmeyen, olumsuz koşullar içerisinde büyüyen bir çocuğun gelişimi de olumsuz yönde olacaktır. Bu örnek şu bakımdan önemlidir; bir çocuğun gelişimini etkileyen tek faktörün annesiyle sürekli beraber olması olmadığını gösterir. 0-3 yaş bebeklerin hayatında çok kritik bir dönemdir ve bu dönemde anneyle çocuğun beraber olması da önemlidir. Çocuğun hayatının en meraklı, en şevkli dönemini annesiyle beraber geçirmesinin önemi yadsınamaz. Fakat bu beraberliğin niteliği ve koşulları da önemlidir aynı zamanda. Çalışan ve çocuğuyla sadece akşamları, hafta sonları ve tatillerde bir arada olabilen annelerin bu ayrılığın oluşturduğu boşluğu dolduracak şekilde davranmaları gerekir ki bu da kolay değildir. Annenin yokluğu sırasında çocuğun iyi bir şekilde bakılması önemlidir. Bu yüzden bir çocuk bakıcısı tutacak olan ailelerde anneyle bakıcının bir süre çocuğa beraberce bakım vermeleri tavsiye edilir. Böylece bebekle bakıcı arasında bir bağ kurulurken anne de bunun nasıl bir bağ olduğunu görme ve bakıcının davranışlarını değerlendirme olanağını bulacaktır.


Şunu belirtmek isteriz ki ne çalışmayan anne figürü tepeden tırnağa olumlu bir figürdür ne de çalışan anne figürü bütünüyle olumsuz sonuçlara yol açar. Çalışan annelerin çocukları, özellikle kızları annelerinin yetenek ve becerilerinden gurur duyarlar ve genellikle onu örnek alarak kendilerine eğitsel ve mesleki konularda yüksek hedefler koyarlar. Bu durum erkek çocuklarını ters yönde etkileyebilmektedir. Çalışan annelerin çocukları genelde daha girişken ve daha bağımsız kişilikli bireyler olurlar. Çalışan bir anne ne kadar yorgun olursa olsun akşamları çocuğuyla sohbet etmeye, oynamaya zaman ayırmalıdır.

BLOG KATEGORİLERİ
Faydalı BilgilerÇocuk HastalıklarıGenelDekorasyonModa ve Çocuk GiyimiHizmet Noktalarımız