Çocuklarda bakım neden önemlidir?

Çocuk bakımı son derece önemli ve hayati konulardan bir tanesidir. Ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 8 çocuğumuz bilinçsiz bakım sayesinde zarar görmekte ve kalıcı rahatsızlıklar ile yaşamak zorunda kalmaktadırlar.


Çocuklarda bakım neden önemlidir?  • Çocuklarda bakım sağlık problemlerinden dolayı önemlidir. Çocuk bakımı son derece incelik isteyen bir iştir, çocuk bakımı düzgün yapılmadığı takdirde zekâ geriliğine kadar pek çok alanda etkisini göstermektedir.


Çocuk gelişimi doğumdan başlayım ergenlik sonuna kadar devam etmektedir. Bu yaş aralığında bulunan çocuklar iyi bir bakıma ihtiyaç duyarlar. Çocuk bakımı ve çocuk bakıcısı sayesinde çocuk gelişimindeki bireysel farklılıklar dışında pek çok konu kolay olarak çözülmekte ve çocuğun gelişimi olumlu yönde etkilenmektedir. Çocuk bakıcısı eğer bu işte tecrübeli ise çocuğun ağlamasından ya da herhangi bir hareketinden ne istediğini fark eder ve gelişimine uygun olarak cevap verir. Örneğin; çocuk bakımı konusunda bilgili olmayan aileler tarafından yetiştirilen çocuklar genellikle ağlamayı bir silah olarak kullanmaktadırlar. Her istediğinin olmasını isteyen çocuk olmadığında direkt olarak ağlamaya başlamakta ve isteği yerine getirilinceye kadar susmamaktadır. Çocuk bakıcısı bu tür problemlerin önüne, gerek ödüllendirme gerek yönlendirme ile kolayca geçebilmektedir. Aileler kısa sürede çocuk bakıcısının çocuk üzerindeki olumlu etkisini görmekte ve çocuk bakıcısını ilköğretim çağına kadar çalıştırmaktadırlar. Burada çocuk bakıcısının özellikleri ve çocuğun dilinden anlaması da son derece önemlidir. Çocuk bakıcısı eğer ki çocuk dilinden anlamaz ise bu sefer çocuk dadısını reddetmekte ve çocuk bakımı aşırı derecede olumsuz yönde etkilenmektedir. İyi bir çocuk bakıcısı her zaman çocuğun gelişiminde aktif rol oynamakta ve iyi yönde hareketlerini-davranışlarını ve tepkilerini düzenlemekte ve düzeltmektedir.


İyi bir çocuk bakıcısı nasıl olmalıdır?  • İyi bir çocuk bakıcısı ilk olarak çocuğun dilinden anlamalı ve hem aileye hem de çocuğa karşı son derece olumlu tavırlar sergilemelidir.

  • İyi bir çocuk bakıcısı şiddetin çözüm olmadığını bilmeli ve çocuğu yönlendirmek ve gelişimine katkıda bulunmak için tecrübelerinden ve akademik bilgilerden sık sık yararlanmalıdır.

  • İyi bir çocuk bakıcısı sadece iyi bir eğitimle olmayacağı gibi, konu hakkında sadece tecrübesi bulunan ancak eğitimi hiç olmayan bir çocuk bakıcısı da çocuğu kötü yönde etkilemektedir.

  • İyi bir çocuk bakıcısı, çocuğun neler yapması gerektiğini bilmenin yanında, kendisinin de çocuk yanında nasıl davranması gerektiğini bilmelidir. Örneğin çocuk yanında sürekli olarak dizi ve sabah programları isteyen bir çocuk bakıcısı çocuk üzerinde kötü izlenimler bırakmakta ve çocuğun ileride televizyon bilgisayar bağımlısı olmasına sebep olmaktadır. Oysa çocuk ile birlikte dişini fırçalayan ve kitap okuyan bakıcı çocuk gelişiminde iyi yönde aktif rol oynamaktadır. İyi bir çocuk bakıcısı ile büyüyen çocuk ömür boyu dişini aksatmadan fırçalamakta ve kitap okuma alışkanlığını küçük yaşta kazanmaktadır. Kitap okuma alışkanlığını küçük yaşta edinen çocuklar ise diğer çocuklara göre daha kolay öğrenir ve olaylara anlam katar.

BLOG KATEGORİLERİ
Faydalı BilgilerÇocuk HastalıklarıGenelDekorasyonModa ve Çocuk GiyimiHizmet Noktalarımız