Yabancı Dadı İçin Çalışma İzni Nasıl Alınır

Yabancı Dadı İçin Çalışma İzni Nasıl Alınır

Ülkemizdeki konutlarda bakım hizmetleri için yabancı dadı, çocuk bakıcısı, hasta bakıcısı istihdam etme eğilimi giderek artıyor. Büyük kısmı Türkmenistan, Azerbaycan, Moldova, Gürcistan gibi ülkelerden gelen yabancı personelin bu şekilde çalıştırılmasıyla ilgili kanunlar da son yıllarda sıklıkla yeniden şekillendiriliyor. Konutunuzda çalıştıracağınız yabancı personel için çalışma izni almaz, bu konuyla ilgili kanunlara riayet etmezseniz ciddi miktarda para cezası ödemek zorunda kalıyorsunuz. Kaçak olarak çalışan yabancı bakıcı da ayrıca cezalandırılıyor.


Yabancı uyruklu ev hizmetlisi çalıştırmak için çalışma izni almak isteyen işverenin aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekiyor:


*Yabancı Personel Başvuru Formu


*Belirli Süreli İş Sözleşmesi


*İkametgah belgesi ile nüfus cüzdanı fotokopisi


*Maddi durumu ispatlayan belgeler (İşveren yabancı dadı veya bakıcının SGK primlerini karşılayacak ve ona en az asgari ücret tutarında bir ödeme yapacağından bunları yapabileceğini kanıtlaması gerekiyor.)


*Vekaletname (İşlem takibi için)


*Bakıma muhtaç hasta ve yaşlılar için onlarla aynı adreste yaşandığına dair belgeler, çocuk bakımı yaptırmak söz konusu ise çocuğun nüfus cüzdanı fotokopisi)


Evde istihdam edilecek yabancı personel yurtdışından başvuru yapacaksa vatandaşı olduğu ya da sürekli olarak ikamet ettiği ülkenin Türk Konsolosluğu’na iş sözleşmesi ibraz etmesi ve çalışma izin ile vize başvurusu yapması gerekiyor. Türkiye’deki işveren de bu başvuru tarihini takip eden 10 işgünü içinde Çalışma Bakanlığı’na başvuru yapıyor ve ilgili yönetmelikte öngörülen bilgi ve belgelerin tamamını aynı 10 işgünü içerisinde Bakanlığa ulaştırıyor. Başvuru uygun bulunup da çalışma izni verildiği takdirde, bu iznin geçerlilik kazanması için yabancı personelin en geç 90 gün içerisinde Türkiye’ye giriş vizesi talebinde bulunması gerekiyor.


Bir yabancı dadı veya ev hizmetlisi müracaat tarihinde geçerli minimum 6 ay süreli ikamet tezkeresi olması şartıyla (Öğrenim amaçlı ikamet izinleri hariç) yurtiçinden çalışma izin başvurusu yapabiliyor. Bunun için kişinin elektronik başvuruyu takip eden 6 işgünü içinde Çalışma Bakanlığına istenen bilgileri ulaştırması gerekiyor. Ulaştırılması gereken belgeler; ikamet tezkeresinin yanı sıra 1 adet vesikalık fotoğraf ve pasaport fotokopisi.

BLOG KATEGORİLERİ
Faydalı BilgilerÇocuk HastalıklarıGenelDekorasyonModa ve Çocuk GiyimiHizmet Noktalarımız