Kawasaki hastalığı

Kawasaki hastalığı

Sebebi günümüzde hala bilinemeyen kawasaki hastalığı Japon Doktor Tomisaku Kawasaki tarafından tanımlanmıştır. Özellikle erken çocukluk döneminde ortaya çıkan hastalık damar yollarında iltihaba neden olmakta, tedavi edilmediğinde kalpte hasara yol açmaktadır. Kawasaki literatürde kış sonu ve ilkbahar aylarında ortaya çıkan bir hastalık olsa da mevsimsel farklılıklar gösterebilmektedir.


Diğer ismi mukokütanöz lenf nodu sendromu olan hastalık vücutta devamlı bir ateşle kendini gösterir. Gövdede döküntülere sebep olur. Solunum sistemini etkiler. Deride soyulmalara sebep olur. Hastalığın ilk ayı ağır bir tablo ile seyreder. 6-8 haftalar ise iyileşme dönemidir. Hastalıkta bulaşıcılığa rastlanmamıştır. Kawasaki hastalığı bu korkutucu belirtilere rağmen tedavi edilebilir ve çocukların çoğu ciddi sorunlar olmadan iyileşirler.


Risk faktörleri:


Özellikle 3 aylık ve 5 yaş arasındaki bebek ve çocuklar risk grubunu oluşturmaktadır.


Hastalık, erkek çocuklarda kız çocuklarına oranla daha sık görülmektedir.


Asya kökenli çocuklarda hastalığın görülme oranı daha fazladır.


Tanı Kriterleri:


Kawasaki hastalığında ateşin yükselmesini izleyen 10 gün içinde genellikle bulguların tamamı görülür. Hastalık üç dönemde değerlendirilir.


İlk faz, 1-2 hafta devam eder. Akut ateşli dönemidir.


İkinci faz, genellikle 4 hafta devam eder. Subakut (akut devreyi geçirmiş fakat kronik nitelik kazanmamış) dönemidir.


Üçüncü faz, hastalığın başlamasından 6-8 hafta sonra başlar. İyileşme dönemidir.


İlk Faz:


Sebebi anlaşılamayan, en az 5 gün devam eden, ilaca cevap vermeyen, 39 dereceden yüksek seyreden ateş,


Gözlerde akıntı olmayan kızarıklık,


Gövde ve genital bölgede döküntü,


Kuru, kırmızı çatlak dudaklar, çilek görünümlü şişmiş bir dil,


Boyunda şişmiş lenf düğümleri,


El ve ayaklarda kırmızılık ve şişme,


Sinirlilik görülür.


İkinci Faz:


El ve ayaklarda büyük deri soyulmaları,


İshal,


Kusma,


Karın ağrısı,


Eklem ağrısı,


Kalp kapakçığı sorunları,


Kalp damarlarında şişkinliğin gelişmesi görülür.


Tedavi:


Kawasaki hastalığı tedavisi, IVIG ve yüksek doz aspirinle yapılır. Aspirin uzun süre hastalığın tedavisinde tek başına kullanılmıştır fakat koroner arter anormalliklerini azaltmadığı gözlenmiştir. IVIG kullanımının tedaviye girmesiyle istenmeyen durumlarda belirgin azalma tespit edilmiştir.


Avrupa, Amerika, Avustralya ve Asya'daki ülkelerin hepsinde standart tedavi olan 10-12 saatlik tek doz IVIG kullanılmaktadır.


IVIG (damar içi immunglobulin) uygulanan hasta çocuklara en az 11 ay kızamık ve suçiçeği gibi canlı aşılar uygulanmamalıdır.


Kawasakili hastalarda koroner hastalık gelişmemişse iyileşme süreci hızlanır, istenmeyen durum görülmez. Koroner arter anevrizması geçiren vakalarda ise, hastalığın ciddiyetine göre tablo değişebilmektedir. Bu vakalarda hastalığın akut evresinde ekokardiyografi (Eko) incelemesi yapılmalıdır. Ek olarak 6-8. haftalarda EKO çekilerek hasta izlenmelidir. Komplikasyon gelişen hastalar uzun süre takip edilmeli,  6 ayda bir kalple ilgili inceleme yapılması önerilmektedir.


Türkiye'de görülme sıklığı nedir?


Kawasaki hastalığının Türkiye’de görülme sıklığı sorusuna, bazı üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinin yaptığı araştırma sonuçlarına bakarak yanıt bulunabilir. Bu araştırmalara göre 2000-2012 yılları arasında hasta olan, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 5 yaş altı 13 kawasakili hasta ile ilgili bir araştırma yayınlanmıştır. 2004-2008 yılları arasında İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 12 yaş altı 20 hastayı araştırmasına dâhil etmiştir. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003-2009 yılları arasında Kocaeli Bölgesi'ndeki kawasaki tanısı konulan 24 hasta tespit etmiş ve araştırmasına dâhil etmiştir.

BLOG KATEGORİLERİ
Faydalı BilgilerÇocuk HastalıklarıGenelDekorasyonModa ve Çocuk GiyimiHizmet Noktalarımız