Çocuk felci neden olur?

Çocuk felci neden olur?

Mikrobun kapılmasından sonraki 1-3 hafta içinde ateş, baş ve boğaz ağrısı, boyunda kasılma, sırt ağrıları, kusma ve yorgunluk belirtileriyle ortaya çıkan çocuk felci hastalığı yaz ve sonbahar aylarında daha çok görülüyor. Tıp dilindeki adı poliomyelitis olan bu hastalık bir zamanlar genç çocuklar arasında çok yaygındı fakat 1950’lerde aşısının geliştirilmesinden sonra gelişmiş ülkelerde görülme sıklığı oldukça azaldı. Fakat hijyen standartlarının ve aşılamanın yetersiz olduğu az gelişmiş ülkelerde halen görülebiliyor; bu yüzden böyle bir ülkeye gidecekseniz aşı olduğunuzdan emin olmalısınız. Çocuk felcinin nedenleri konusunu hastalığa yol açan şartlar açısından ele almak gerekiyor. Bir ülkede veya belirli bir bölgede beslenme, barınma ve temizlik koşulları yetersizse insanların bulaşıcı hastalıklara yakalanma riski de artıyor.


Çocuk felcinin en çok görüldüğü yaş grubu 5 yaş altı olmakla beraber daha düşük oranda olmak üzere daha büyük çocuklarda da görülebiliyor. Erişkinlerde görülme oranıysa oldukça düşük. Çocuk felci virüsü özellikle hijyen standartlarının düşük olduğu bölgelerde bir çocuktan diğerine yiyeceklere bulaşan lağım suları, hastanın ağız ve burnundan çıkan damlacıklar ve sineklerin taşıdığı mikroplar aracılığıyla geçer. Hastalığın ilk semptomlarının ağır bir griple karıştırılması mümkündür. İlk belirtilerden birkaç gün sonra daha çok bacaklarda ve gövdenin alt kısımlarında olmak üzere adale zayıflığı görülür. Felç ortaya çıktıktan sonra çocuk felcinin tedavisi yoktur, hastalık ömür boyunca devam eder.


Çocuk felcine sebep olan 3 tip virüs vardır ve her üçüne karşı bağışıklık kazanmanın tek yolu çocuk felci aşısı olmaktır. Aşıya bebek ikinci ayını doldurduğunda başlanır; ikinci, dördüncü ve altıncı aylarda ikişer ay arayla vurulur ve böylece 3 doz aşı tamamlanır. Bir diğer uygulamada ikinci, üçüncü ve dördüncü aylarda birer ay arayla aşı yaptırmaktır. Çocuk 1.5 yaşına geldiğinde ve ilkokul birinci sınıfa başladığında da ‘hatırlatma dozu’ denilen aşılar yapılır. Aşılanmasına engel bir hastalığa olmayan bütün bebeklerin mutlaka aşılanması gerekir. Virüsün bir ülkeden diğerine geçmesi her zaman ihtimal dahilindedir, bu yüzden yaşadığınız ülkede bu hastalığın görülmemesi aşıyı yaptırmamak için sebep değildir. Çocukluk çağında yapılan bu aşılar yaşam boyu bağışıklık sağlar.

BLOG KATEGORİLERİ
Faydalı BilgilerÇocuk HastalıklarıGenelDekorasyonModa ve Çocuk GiyimiHizmet Noktalarımız