Hikaye Dinlemenin Çocuk Zekasına Etkileri

Hikaye Dinlemenin Çocuk Zekasına Etkileri

Çocuğunuza masal ve hikayeler okumanızın sadece onu oyalamaya, uykusunu getirmeye, hareketsiz kalmasını sağlamaya yönelik bir davranış olduğunu düşünmüyorsunuz, değil mi? Düşünmeyin; hikaye dinlemek çocuk zekası üzerinde ciddi derecede olumlu etkiler yapıyor; doğru kitapların seçilmesi şartıyla tabii. Çocuk kitabı seçerken kitabın çocuğun yaşına uygun olmasından ilgi çekici ve düşündürücü olmasına, yaşama bağlılığı arttırmasından doğa ve hayvan sevgisi aşılamasına kadar birçok noktaya dikkat etmek gerekiyor. Titizlikle seçilmiş hikaye kitaplarının çocuğun zeka gelişimi üzerindeki etkilerine gelince;


*Hikayeler çocukların hayal gücünü genişletiyor.


*6 ayla 1 yaş arasında her gün birkaç dakika hikaye dinleyen çocuklar okunanlardan bir şey anlamasalar da bu okuma seanslarının faydasını 1 yaşına geldiklerinde ortalamanın üstünde sayıda kelimeyle konuşarak görürler.


*Hikayeler çocukların mantık yürütme, neden – sonuç bağlantısı kurma yeteneklerini geliştirir.


*Hikaye kitapları 3 – 4 yaşlarındaki çocuklarla anne – babaları arasında bir sohbet aracıdır. Okuduğunuz kitap hakkında konuşarak, sorular sorarak çocuğunuzun düşünme ve akıl yürütme becerilerini destekleyebilirsiniz.


*Hikayeler çocukların kendi dünyalarındaki sorunları çözmelerine yardımcı olur.


*Çocuğunuza vermek istediğiniz mesajları hikayeler aracılığıyla verebilirsiniz. İyi – kötü, çalışkan – tembel, doğru – yanlış gibi kavramları öğretebilirsiniz.


Her bebek belli bir potansiyelle doğar, ancak, aile bu potansiyelin gelişmesi için gereken desteği sağlamazsa potansiyeline ulaşamaz. Eğitilmeyen, yeteri kadar zihinsel uyarı almayan bir çocuğun zeka seviyesi olması gerekenin gerisinde kalır. İnsan hafızası ve zekasının büyük bir kısmı 3 – 7 yaşlar arasında oluşur. Bu yaş grubundaki çocukların potansiyellerinin gerçekleşmesi ailelerinin doğru davranmasına, gereken ilgiyi göstermesine bağlıdır.


Anne babalar, çocuk bakıcıları mutlaka çocuğa hikaye okumak için zaman ayırmalıdırlar. Kitaplar çocuğun dünyasına girmek ve kişilik gelişimini desteklemek açısından önemli ve faydalıdırlar. Ayrıca böylece çocuğunuzun kitapları sevmesini de sağlamış olursunuz. Sizi kitap okurken görmesi de bu açıdan etkilidir. Unutmayın; çocuklar sözlerden, öğütlerden çok davranışları örnek alırlar.


Masal ve hikaye kitapları çocuğun hayal dünyasında birçok kahramanı ağırlamasını ve onlar hakkında düşüncelere, hayallere dalmasını sağlar. Bunun çocuğun kişiliğinin oluşmasında ciddi bir rolü vardır.


Hikaye dinlemenin çocuk zekası üzerindeki etkilerinden biri de sözcük dağarcığının zenginleşmesini sağlamasıdır. Çocuğunuza kitap okurken bilmediği kelimeler olacak, ona bunların anlamını söyleyeceksiniz, o kelimeleri içeren cümleler kuracaksınız; bu da çocuğun yeni kelimeler öğrenmesini, dil gelişiminin yükselmesini sağlayacak.


Çocuğunuza yaşına uygun hikaye kitapları okumaya zaman ayırmanız için birçok sebep var gördüğünüz gibi. Bu önemli konuyu lütfen ihmal etmeyin.

BLOG KATEGORİLERİ
Faydalı BilgilerÇocuk HastalıklarıGenelDekorasyonModa ve Çocuk GiyimiHizmet Noktalarımız