Çocukluk Dönemi Korkuları:Çocuklar Hangi Yaşlarda, Nelerden Korkarlar?

Çocukların hayat tecrübeleri ve düşünme yetenekleri sınırlıdır. Bu yüzden gördükleri ve duydukları şeyleri gerçekçi olarak değerlendiremezler ve yetişkinleri rahatsız etmeyen bazı şeyler onlara korkutucu gelebilir. Çocukluk dönemi korkuları çoğu zaman gelişim sürecinin doğal bir parçasıdır. Çocuklar belli bir yaş gurubunda belli şeylerden korkarlar, biraz büyüdükleri zaman bunlar yerlerini farklı korkulara bırakır.


Bazen ebeveynlerin davranışları çocukların belli kimliklerden veya varlıklardan korkmalarına yol açabilir. (“Yemeğini yemezsen seni doktora götürüp iğne yaptırırım, yaramazlık yaparsan dilenciye veya öcüye veririm” vb.)


Yaş Dönemine Göre Çocukluk Çağı Korkuları


5 ila 10 aylık bebekler tanımadıkları kişilerden korkarlar. Bunun sebebi tanıdıkları ve tanımadıkları kişileri yavaş yavaş birbirinden ayırabilmeye başlamış olmalarıdır. Aşina olmadıkları kişiler, sempatiyle yaklaşsalar bile onlara rahatsızlık ve endişe verir. Surat asmak, çığlık atmak, ağlamak gibi tepkiler verebilirler.


12 – 18 aylık bebeklerde yoğun bir ayrılık kaygısı görülebilir. Hayatın bu dönemindeki bebeklerin annelerinden uzak kaldıkları zamanlarda yaşadıkları bu kaygı gelişim sürecinin normal bir parçasıdır.


0 – 2 yaş arası bebeklik dönemi olarak kabul edilir. Bu dönemde insanoğlu için çevresindeki her şey yeni ve bilinmediktir. Ani gürültüler, güçlü ışıklar ve başka şeyler bu dönemde korku uyandırabilir.


Çocukluk dönemi korkuları 2 – 6 yaş arasında diğer yaşlara göre daha fazladır. Bu yaş aralığındaki çocukların korkuları, kişiye göre değişebilmekle beraber, genel olarak şöyle sıralanabilir:


2 yaş civarı: Karanlıktan, yalnız kalmaktan, tuvaletten (Sifon çekildiği zaman düşüp gider miyim?), hayali yaratıklardan korkabilirler. Bazı çocuklar bu yaşlarda palyaçolardan korkar.


2.5 yaş civarı: Ani gürültüler, garip görünüşü hayvanlar ve doktorlar çocuklarda korku uyandırabilir.


2 – 3 yaş arası: Bu yaşlardaki çocuklar karanlıktan, gök gürültüsünden, yalnız kalmaktan, kedilerden, köpeklerden, yılanlardan, yüksek seslerden, hayali varlıklardan korkabilirler.


3 – 6 yaş arası: Karanlıktan, hırsızdan, dilenciden, doktordan, çizgi filmlerdeki kötü karakterlerden, karanlıktan, bedenlerine bir zarar geleceğinden korkabilirler.


İlkokul dönemi: Bu dönemdeki çocukların korkuları daha somut ve gerçekçidir, çünkü hayal ve gerçeği daha iyi ayırt etmeye başlarlar. Hayali yaratıklardan eskisi gibi korku vermez olur. Bu dönemdeki korkular daha çok çocuğun kendisiyle ve içinde bulunduğu ortamla ilgilidir. Okulda başarısız olmaktan, arkadaşları tarafından dışlanmaktan, kendisine zarar verebilecek kişilerden korkmaya başlar.


Sözleriniz ve Davranışlarınızla Çocuğunuzda Korku Duygusu Oluşmasına / Korkularının Pekişmesine Yol Açabilirsiniz


Yukarıda da belirttiğimiz gibi çocukluk dönemi korkuları çoğu zaman gelişimsel süreçle ilgilidir ve normaldir. Ancak, ebeveynlerinin ve çevresindeki diğer yetişkinlerin bazı tutum ve davranışları bir çocuğun yeni korkular geliştirmesine veya mevcut korkularının güçlenmesine sebep olabilir.


Çocuğunuza kızdığınız, onu durdurmak veya susturmak istediğiniz zaman bırakıp gitmekle, doktora götürmekle, öcüye, hırsıza veya dilenciye vermekle tehdit ederek amacınıza ulaşabilirsiniz. Ama böylece onun tehdit ettiğiniz şeyden korkmasına ya da daha çok korkmasına yol açarsınız. Sizin kedilerden veya gök gürültüsünden çok korktuğunuza tanık olması da aynı şeye sebep olur.

BLOG KATEGORİLERİ
Faydalı BilgilerÇocuk HastalıklarıGenelDekorasyonModa ve Çocuk GiyimiHizmet Noktalarımız